Μετατίθεται για 1/12 η υποβολή ηλεκτρονικών Ε9

<< ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Την 1 Δεκεμβρίου 2011 θα ανοίξει τελικά η ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την υποβολή των φετινών δηλώσεων ακινήτων Ε9. Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η υπηρεσία θα ξεκινούσε από την 1 Σεπτεμβρίου και θα παρέμενε ανοιχτή έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η μετάθεση, που οδηγεί και σε καθυστέρηση της εκκαθάρισης και αποστολής φόρου ακίνητης περιουσίας 2011, αποδίδεται από τη ΓΓΠΣ στη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας με περισσότερες εφαρμογές και διευκολύνσεις για τους πολίτες, όπως άμεση ενημέρωση του περιουσιολογίου ακινήτων του φορολογούμενου και εντοπισμού του ακινήτου του μέσα από δορυφορικούς χάρτες.

Υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φέτος δήλωση Ε9 είναι όσοι το 2010 είχαν μεταβολή στην ακίνητη περιουσία ή την οικογενειακή τους κατάσταση. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση γάμου υποβάλλεται Ε9 μόνο εφόσον η σύζυγος έχει κάποιο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο.

Πηγή:www.capital.gr


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ